Last 100 accounts that own the Asset IOTCOIN right now


All 23 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-JDAD-PQ4J-LMHA-29QGG Internet of Things (DAC) 2,093,099,253.0 pcs. 2,072,168,260 NXT 3,710 NXT
NXT-7A7N-NKUY-F8WA-EVLCX 5,728,786.0 pcs. 5,671,498 NXT 1 NXT
NXT-2QS8-AHHF-LGG2-HDYHA Rand 991,112.0 pcs. 981,200 NXT 393 NXT
NXT-ENUP-AN33-795N-FD4GG 49,896.0 pcs. 49,397 NXT 0 NXT
NXT-28SG-7E35-KTT2-F2TLP 29,937.0 pcs. 29,637 NXT 0 NXT
NXT-VW76-4GN8-BZAZ-8UQS5 26,453.0 pcs. 26,188 NXT 1 NXT
NXT-XS36-T64N-HS8M-FCHPP 16,832.0 pcs. 16,663 NXT 0 NXT
NXT-CXUH-K7TY-3ANG-843S3 Meanz 15,615.0 pcs. 15,458 NXT 6,021 NXT
NXT-TGQ2-YGN7-FWP4-C3V2G 15,006.0 pcs. 14,855 NXT 0 NXT
NXT-FYBK-L3HZ-DS7W-CD27T Skorek 9,112.0 pcs. 9,020 NXT 71,648 NXT
NXT-E433-B2ZE-2JUB-DY7VM 8,888.0 pcs. 8,799 NXT 3,195 NXT
NXT-UN8Q-9FMK-HU4H-2W32L 8,016.0 pcs. 7,935 NXT 6,847 NXT
NXT-Y7Q8-TUC7-MYSL-DDL8S 311.0 pcs. 307 NXT 0 NXT
NXT-59MX-SEK8-UGDT-DDDWP 295.0 pcs. 292 NXT 3 NXT
NXT-WFRU-4UWT-DNS7-AT79D 282.0 pcs. 279 NXT 0 NXT
NXT-38R2-GWQN-7FXJ-BVYQF 152.0 pcs. 150 NXT 0 NXT
NXT-RK9K-2EA9-BSX2-4YL2B 25.0 pcs. 24 NXT 0 NXT
NXT-LKUK-MY6V-SQYB-22T4K 20.0 pcs. 19 NXT 0 NXT
NXT-7UJV-59UB-9ZNC-EAR6F 3.0 pcs. 2 NXT 1 NXT
NXT-W8A8-2TXX-YMQ6-B8FRX 2.0 pcs. 1 NXT 1 NXT
NXT-3TEX-H52H-HUPH-EAVAD 2.0 pcs. 1 NXT 0 NXT
NXT-8679-SMV5-77BZ-2AG6A 1.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-5F4G-HU6V-ZCUG-7HJXB LEON 1.0 pcs. 0 NXT 27 NXT
23 Accounts