Subscribe to the latest project news!

Last 100 accounts that own the Asset superBTC right now


All 244 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-7LT9-M4YX-3AK3-7Q59G 461.28278581 pcs. 703,456 NXT 5 NXT
NXT-GKRW-428K-XADP-5Q5UN 363.61334075 pcs. 554,510 NXT 1,768 NXT
NXT-XBWY-K4K2-S8UA-68BL5 117.47759169 pcs. 179,153 NXT 0 NXT
NXT-FJQN-8QL2-BMY3-64VLK 1.39 pcs. 2,119 NXT 2,386 NXT
NXT-MZEF-JTMP-MKX5-DVJ5S 1.21465903 pcs. 1,852 NXT 388 NXT
NXT-HUMG-F7MW-UXRM-9E8GW 0.88670329 pcs. 1,352 NXT 119,859 NXT
NXT-26LM-NNB2-45MA-4XQML shack4-Pro 0.38872649 pcs. 592 NXT 32,794 NXT
NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM SuperNET 0.37506503 pcs. 571 NXT 0 NXT
NXT-N4W4-DCEU-UA3L-C59DC 0.33279721 pcs. 507 NXT 25,936 NXT
NXT-NAJY-XP3B-H8ED-BTZSN 0.27531017 pcs. 419 NXT 0 NXT
NXT-Q2QG-4EAH-TTHM-DG7Q6 0.23818928 pcs. 363 NXT 0 NXT
NXT-5AHM-NAZL-ZF9L-DMZPR 0.2 pcs. 305 NXT 1,003 NXT
NXT-SXGR-4GKW-4QEY-7KPGV 0.15056073 pcs. 229 NXT 16 NXT
NXT-T5D5-5Y56-FLHN-9UBQD 0.15056073 pcs. 229 NXT 14 NXT
NXT-8W9S-UEFJ-M5S8-EAQTK 0.1219895 pcs. 186 NXT 521 NXT
NXT-Y8FL-UJCB-R25H-23BT2 cryptoasset.fund 0.12112822 pcs. 184 NXT 117,177 NXT
NXT-L8ME-6Y65-KY2G-CJCDZ 0.11092326 pcs. 169 NXT 336 NXT
NXT-VV59-3SP7-6Z88-2794R 0.10225711 pcs. 155 NXT 231 NXT
NXT-VLKX-F3AV-WK6W-5SMRS SN6 0.10035887 pcs. 153 NXT 1,178 NXT
NXT-HF5B-ECXM-C8CG-EQCM5 0.1 pcs. 152 NXT 11 NXT
NXT-J5KX-X2LZ-W8QE-3D4Q3 0.09279944 pcs. 141 NXT 420 NXT
NXT-MQUQ-64BJ-JSWB-2JA7W 0.08 pcs. 122 NXT 0 NXT
NXT-BNVS-ZADA-KXAR-7HPRR 0.06697779 pcs. 102 NXT 0 NXT
NXT-PB49-3V79-H2TU-DW8BW 0.0537534 pcs. 81 NXT 38,820 NXT
NXT-CKL3-G77Y-6LFW-H7XHC Hedge Fund NXT 0.05310006 pcs. 80 NXT 6,994 NXT
NXT-WL3Q-YGZD-BRMT-GACKJ 0.04871118 pcs. 74 NXT 130 NXT
NXT-SQ3N-USPR-DRZT-6SN7E 0.04478775 pcs. 68 NXT 3,667 NXT
NXT-6ZCF-5G36-FFXX-FTJA9 Wallet Manager : Liquid One Technology Services 0.04465446 pcs. 68 NXT 29 NXT
NXT-7J9K-G536-NPVS-2N89E Nxt Foundation Fund 2 0.039569 pcs. 60 NXT 2,151 NXT
NXT-9HHD-D3VP-CZ2F-4YJFN 0.03936023 pcs. 60 NXT 1,520 NXT
NXT-H98P-GYZ7-MQFJ-9NJSB Mim 0.038 pcs. 57 NXT 16,580 NXT
NXT-P7L3-AJVC-GXJM-4F3EW gotram 0.03677814 pcs. 56 NXT 103 NXT
NXT-T77E-YCEM-2WSA-4Q3Q4 0.0327163 pcs. 49 NXT 2,929 NXT
NXT-SN3B-HQBH-TH8Y-2U92E 0.02560685 pcs. 39 NXT 37 NXT
NXT-6YQW-HHCG-NATW-DCHJ3 MGW redeem account 0.02327483 pcs. 35 NXT 16,035 NXT
NXT-UZB8-4ZQ6-2NNR-DZH8Z 0.01889396 pcs. 28 NXT 0 NXT
NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ 0.01616184 pcs. 24 NXT 17,769 NXT
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU 0.0153911 pcs. 23 NXT 0 NXT
NXT-VYB9-HAMC-2VBZ-A9WC9 0.015 pcs. 22 NXT 1 NXT
NXT-ESXQ-5QFC-ARPP-HG2C7 NEXT project 0.01254038 pcs. 19 NXT 216,426 NXT
NXT-HNXT-D5VW-3YD6-ADXZ3 0.011 pcs. 16 NXT 2 NXT
NXT-KCJJ-5VPJ-K6HX-8UWNF 0.01067445 pcs. 16 NXT 207 NXT
NXT-5YHH-RVHG-KJS5-4EG8P 0.01048121 pcs. 15 NXT 811 NXT
NXT-KQZL-7N2N-TZ4B-3SUQY 0.01 pcs. 15 NXT 0 NXT
NXT-YCBW-869N-SE9N-8947Z 0.01 pcs. 15 NXT 0 NXT
NXT-VN8K-DV2L-BF5C-65SRV 0.00999287 pcs. 15 NXT 239 NXT
NXT-T6AQ-8AE6-XM6E-85MHY 0.00972196 pcs. 14 NXT 67 NXT
NXT-RS7M-74PH-GS3F-EU6TY Supernet NXT Wallet 0.00937718 pcs. 14 NXT 98 NXT
NXT-Y7X9-WH3J-8WAV-8XMW9 0.00928 pcs. 14 NXT 0 NXT
NXT-B8K7-FJJW-CYV2-6XQFJ WAVES swap account 0.00921866 pcs. 14 NXT 1,076 NXT
NXT-RWYB-WHGZ-QM9R-3KE9R 0.00919815 pcs. 14 NXT 26 NXT
NXT-7LHC-4X45-L255-7ERVK 0.0083199 pcs. 12 NXT 0 NXT
NXT-XBA3-VGZF-54MG-8YAR5 0.00813416 pcs. 12 NXT 560 NXT
NXT-3VF2-9G89-DHEA-DEKSH lemme B NXT 0.00807595 pcs. 12 NXT 622 NXT
NXT-CMJW-G2SY-G4QG-DE447 CryptoJoin 0.00768583 pcs. 11 NXT 135 NXT
NXT-S663-5M2F-SPJE-9D3MF 0.00762594 pcs. 11 NXT 26 NXT
NXT-LUYV-23RQ-B2JH-7C2PU 0.00745981 pcs. 11 NXT 21 NXT
NXT-ZML2-9Z26-WUZJ-F6AX6 0.00703289 pcs. 10 NXT 25 NXT
NXT-QRBZ-XUAP-PR5U-95S9G 0.00689772 pcs. 10 NXT 0 NXT
NXT-NUX9-99QW-S3GG-AKBPY 0.00656403 pcs. 10 NXT 0 NXT
NXT-V75T-YGUM-ALUY-45NCN 0.00622266 pcs. 9 NXT 0 NXT
NXT-HVEM-K8CE-WQ84-B9B5H Socal 0.00613781 pcs. 9 NXT 89 NXT
NXT-DXAC-MMDK-B74A-ALTPZ 0.00610631 pcs. 9 NXT 131,313 NXT
NXT-XRTD-RMZT-B3ZF-CEZRW 0.00590654 pcs. 9 NXT 108,192 NXT
NXT-4XEQ-UR3F-MRH9-8V3N7 madcrypto 0.00535055 pcs. 8 NXT 146 NXT
NXT-ALLG-E7D2-JVL8-H7QXX Abdullah Zainol Abidin 0.005 pcs. 7 NXT 1,058 NXT
NXT-76R9-G6DS-2SBF-8XCSZ 0.00489667 pcs. 7 NXT 9 NXT
NXT-TQ25-NK56-QERV-EASKC Houghtling 0.00486651 pcs. 7 NXT 1,087 NXT
NXT-YWHJ-X2F9-X3GP-GWBJ2 0.00468859 pcs. 7 NXT 0 NXT
NXT-28DX-E8NS-E9SK-CXGMX 0.00434075 pcs. 6 NXT 174,240 NXT
NXT-HZ2J-6Q7E-6D4U-4VLKS 0.004 pcs. 6 NXT 31 NXT
NXT-QL87-WTLL-A3ZV-8ZWYV 0.00379533 pcs. 5 NXT 58 NXT
NXT-Z7F8-TTE4-58CH-HX839 0.00363107 pcs. 5 NXT 1,621 NXT
NXT-72EU-BY6C-6HUA-HCQRR 0.00354684 pcs. 5 NXT 75 NXT
NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW Tosch 0.00349024 pcs. 5 NXT 23 NXT
NXT-J8T4-WGXZ-3PVB-4CU3N chilo 0.00336536 pcs. 5 NXT 0 NXT
NXT-7U4S-S3F8-KMGG-FT3YS 0.00334736 pcs. 5 NXT 47 NXT
NXT-QKUE-W7U6-DA8A-H4LX4 0.00317257 pcs. 4 NXT 57 NXT
NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC NXTER.ORG 0.00300187 pcs. 4 NXT 135,927 NXT
NXT-UMV5-XFGN-K6NM-D9NGR 0.003 pcs. 4 NXT 79 NXT
NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77 0.00293152 pcs. 4 NXT 5 NXT
NXT-PFAK-DVP9-EANA-8CQF4 0.0029 pcs. 4 NXT 518 NXT
NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV 0.00280948 pcs. 4 NXT 9 NXT
NXT-CQQF-BKJN-GW9T-62TT8 0.002654 pcs. 4 NXT 0 NXT
NXT-AM2J-YVHJ-R36D-8DR5L llildur 0.0025385 pcs. 3 NXT 26 NXT
NXT-TALQ-BDAV-2ALE-5G7AR 0.00227082 pcs. 3 NXT 91 NXT
NXT-HWS9-47TT-C582-9VMEZ 0.00220405 pcs. 3 NXT 198 NXT
NXT-KCVG-2LBQ-8NEE-CETVN 0.00208418 pcs. 3 NXT 999 NXT
NXT-CV7E-CZQE-GD8N-E335H 0.00197836 pcs. 3 NXT 82 NXT
NXT-74CS-E6R6-NEKZ-5SCDE 0.00197836 pcs. 3 NXT 87 NXT
NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 0.00193954 pcs. 2 NXT 50,000,606 NXT
NXT-G9P4-M85H-ANJZ-2XRJ4 0.00190206 pcs. 2 NXT 130 NXT
NXT-TZEZ-KMB9-W67E-5QFGW TNNSE Holding Account Damelon 0.00177284 pcs. 2 NXT 4,469 NXT
NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G adam79 0.00172599 pcs. 2 NXT 4,001 NXT
NXT-C443-B4NZ-D9KA-4HMEA 0.00166853 pcs. 2 NXT 106 NXT
NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C 0.00161867 pcs. 2 NXT 2 NXT
NXT-KZXK-TFLV-QBQ2-D4NSL 0.0016 pcs. 2 NXT 9 NXT
NXT-ABNL-XFRR-ZNLB-CWTW5 Leon Leon Leon 0.00158006 pcs. 2 NXT 925 NXT
NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD 0.00157921 pcs. 2 NXT 2,976 NXT
NXT-FN9M-73DQ-Y2F5-AWCRU 0.00144 pcs. 2 NXT 295 NXT
244 Accounts